سایت مرجع کنکور | وبسایت رسمی موسسه آموزشی کنکور آسان است | مقالات کنکور | منابع کنکور

با گیلنا، کنکور آسان است

انتشارات گیلنا (کنکور آسان است)

اولین مبتکر ساخت لوح فشرده آموزش کنکور و شیوه نوین تست زنی در کشور از سال 1373

مشاوره رایگان و تخصصی با استاد حسین احمدی

آموزش زبان

آموزش زبان

آموزش زبان

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
زبان اول دکتر محجوبی ۳۰
زبان دوم دکتر محجوبی ۳۰
لغات سوم دکتر محجوبی ۴۰
لغات چهارم دکتر محجوبی ۸۰
گرامر دکتر محجوبی ۳۰
گرامر جامع نوین کنکور vip دکتر محجوبی ۶۰
کلوز تست دکتر محجوبی ۶۰
ریدینگ دکتر محجوبی ۹۰
واژگان سوم vvip دکتر محجوبی ۱۲۰
جمع بندی دکتر محجوبی ۱۰۰
جمع بندی تکمیلی ویژه دکتر محجوبی ۴۰
آموزش خط به خط زبان پیش دکتر محجوبی ۴۰
۱۲۰ تکنیک زبان از پایه تا کنکور دکتر محجوبی ۹۰
لغات جامع vvip دانش زاده ۱۳۵
گرامر vvip دانش زاده ۵۰
گرامر vvip دانش زاده ۴۵
کلوز تست vvip دانش زاده ۷۵
ریدینگ vvip دانش زاده ۱۰۵
جمع بندی دانش زاده ۲۰۰
روش تست زنی ریدینگ محبوبی ۵۰
جمع بندی محبوبی ۶۰
روش تست زنی زبان پیروزان ۴۰
گرامر vvip پیروزان ۵۰
واژگان پیروزان ۲۱۰
کلوز تست پیروزان ۶۰
ریدینگ پیروزان ۶۰

دروس اختصاصی رشته انسانی

دروس اختصاصی رشته انسانی

دروس اختصاصی رشته انسانی

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
جامعه شناسی دوم محبوبی ۸۰
جامعه شناسی سوم محبوبی ۵۰
فلسفه سوم محبوبی ۵۰
فلسفه پیش محبوبی ۹۰
منطق سوم محبوبی ۱۱۰
روش تست زنی منطق سوم محبوبی ۴۰
عروض و قافیه آبان ۱۰۰
عربی ۲ انسانی آموزشی ساداتی ۱۴۰
عربی ۳ انسانی آموزشی ساداتی ۱۵۰
عربی ۳ جوکار ۳۰
عروض و قافیه چهارم صیقل زنان ۵۰
متون نظم و نثر صیقل زنان ۱۰۰
کتاب صفر تا صد اقتصاد دوم محمد خانی ۲۰
تاریخ شناسی چهارم صفری ۱۰۰
تاریخ ایران و جهان(۱) دوم صفری ۱۰۰
تاریخ ایران و جهان(۲) سوم صفری ۱۵۰
روانشناسی سوم داوطلب ۵۰
علوم اجتماعی پیش داوطلب ۶۰
سبک شناسی متون ادبیات (پیش) ابان ۵۰
هنر تست زنی ۷ کتاب انسانی ویژه جمع بندی داوطلب ۱۲۰

دین و زندگی کنکور

دین و زندگی کنکور

دین و زندگی کنکور

تام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
دین و زندگی دوم ۱۶ درس استاد حسین احمدی ۱۶۰
دین و زندگی سوم ۱۶ درس استاد حسین احمدی ۱۶۰
دین و زندگی پیش دانشگاهی ۱۰ درس استاد حسین احمدی ۱۵۰
دینی اسان است سال چهارم درس ۱ تا ۳ استاد حسین احمدی ۴۵
دینی اسان است سال چهارم درس ۴ تا ۶ استاد حسین احمدی ۴۵

شیمی کنکور

شیمی کنکور

شیمی کنکور

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
شیمی دوم فصل ۱ ساختار اتم اکبری ۶۰
شیمی دوم فصل ۲ خواص تناوبی اکبری ۷۰
شیمی دوم فصل ۳ ترکیبات یونی اکبری ۶۰
شیمی دوم فصل ۴ ترکیبات کوالانسی اکبری ۱۳۵
شیمی دوم فصل ۱ تا ۴ اکبری ۱۱۰
شیمی دوم فصل ۵ شیمی آلی اکبری ۹۰
جمع بندی دوم اکبری ۷۵
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری سوم اکبری ۶۰
ترمودینامیک سوم اکبری ۶۰
محلول ها سوم اکبری ۶۰
روش تست زنی استوکیومتری اکبری ۴۵
روش تست زنی ترمودینامیک اکبری ۴۵
روش تست زنی محلول اکبری ۴۵
جمع بندی سوم اکبری ۴۵
سنتیک پیش اکبری ۸۰
تعادل شیمیایی پیش اکبری ۸۰
اسید و باز پیش اکبری ۸۰
الکتروشیمی پیش اکبری ۷۰
روش تست زنی سنتیک اکبری ۴۵
روش تست زنی تعادل شیمیایی اکبری ۴۵
روش تست زنی اسید وباز اکبری ۴۵
روش تست زنی الکتروشیمی اکبری ۴۵
شیمی دوم فصل ۱ ساختار اتم مهرپور ۱۲۰
شیمی دوم فصل ۲ خواص تناوبی مهرپور ۱۲۰
شیمی دوم فصل ۳ ترکیبات یونی مهرپور ۱۲۰
شیمی دوم فصل ۴ ترکیبات کوالانسی مهرپور ۱۲۰
شیمی سوم استوکیومتری جامع مهرپور ۶۰
شیمی سوم ترمودینامیک جامع مهرپور ۷۰
شیمی سوم محلول جامع مهرپور ۷۰
روش تست زنی استوکیومتری مهرپور ۴۵
روش تست زنی محلول ها مهرپور ۴۵
روش تست زنی ترمودینامیک مهرپور ۴۵
سنتیک vvip مهرپور ۷۵
جمع بندی کامل شیمی آسان است مهرپور ۵۰
جزوه شیمی دوم یزدانی ۷۵
جزوه شیمی سوم یزدانی ۷۵
جزوه شیمی پیش ۱ یزدانی ۵۰
جزوه شیمی پیش ۲ یزدانی ۵۰

زیست کنکور

زیست کنکور

زیست کنکور

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
زیست سال دوم خط به خط (جدید ) دکتر فرخ دادگستری ۱۵۰
زیست دوم ترکیبی فصل ۱ تا ۴ دکتر فرخ دادگستری ۱۲۰
زیست جمع بندی دوم (کل کتاب) دکتر فرخ دادگستری ۱۴۰
تدریس کامل و جامع و روش های تست زنی فصل ۱ و ۲ و۳ و۴ زیست سوم دکتر فرخ دادگستری ۷۰
فصل ۱۱(تولید مثل)سال سوم دکتر فرخ دادگستری ۴۵
روش های تست زنی پیش ۱ دکتر فرخ دادگستری ۱۲۰
روش های تست زنی پیش ۲ دکتر فرخ دادگستری ۹۰
زیست پیش ۲ ترکیبی تفهیمی دکتر فرخ دادگستری ۱۱۰
گیاهی جامع از پایه تا کنکور دکتر فرخ دادگستری ۱۰۵
 ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۱ (میتوز و میوز) دکتر فرخ دادگستری ۳۰
 ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۲ (مندل و گیاهی) دکتر فرخ دادگستری ۵۰
 ژنتیک مافوق حرفه ای بخش ۳ (ترجمه یا سنتز پروتئین و ژنتیک جمعیت) دکتر فرخ دادگستری ۴۵
ژنتیک بخش ۴ تئوری ژنتیک دکتر فرخ دادگستری ۱۰۵
جمع بندی vvip زیست با حل تست های ۹۳ دکتر فرخ دادگستری ۴۵
جمع بندی vvip زیست با حل تست های ۹۴ دکتر فرخ دادگستری ۷۵
زیست سال دوم  vvip شیخی ۱۵۰
زیست سال سوم vvip شیخی ۱۵۰
زیست پیش  vvip 1 شیخی ۸۰
زیست پیش  vvip 2 شیخی ۷۰
روش تست زنی زیست دوم شیخی ۱۳۵
روش تست زنی زیست سوم شیخی ۸۰
روش تست زنی زیست پیش ۱ شیخی ۷۵
روش تست زنی زیست پیش ۲ شیخی ۷۵

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
قرابت معنایی منفی استاد حسین احمدی ۲۰
قرابت معنایی مثبت دوم استاد حسین احمدی ۳۰
قرابت معنایی مثبت سوم استاد حسین احمدی ۳۰
قرابت معنایی مثبت پیش استاد حسین احمدی ۴۵
تاریخ ادبیات استاد حسین احمدی ۲۰
آرایه ادبی استاد حسین احمدی ۳۰
آرایه ادبی جامع دکتر آبان و محبوبی ۶۰
املا آبان ۳۰
جزوه ادبیات استاد حسین احمدی ۷۵
جزوه زبان فارسی استاد حسین احمدی ۵۰
زبان فارسی پیشرفته استاد حسین احمدی و آبان ۵۰
ادبیات دوم استاد حسین احمدی و آبان ۶۰
ادبیات سوم دکتر تجبر ۱۰۵
ادبیات پیش دانشگاهی محبوبی ۱۴۰
زبان فارسی آبان ۹۰
روش های تست زنی واژگان ادبیات استاد احمدی و دکتر ابان ۳۰
واژگان املا دوم استاد حسین احمدی ۴۰
واژگان املا سوم استاد حسین احمدی ۱۰۰
ارایه دوم استاد حسین احمدی ۳۰
ارایه سوم استاد حسین احمدی ۳۰
جمع بندی دو روزه استاد حسین احمدی ۱۰۰
خلاقیت شعری محبوبی ۵۰

عربی

عربی

عربی

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
روش های تست زنی عربی استاد حسین احمدی ۶۰
عربی صد در صد استاد حسین احمدی ۳۰
عربی برتر استاد حسین احمدی ۳۰
متم عربی برتر استاد حسین احمدی ۱۳۵
اسان اموز واژگان استاد حسین احمدی ۵۰
مبحث مفعول فیه استاد حسین احمدی ۴۰
مبحث مفعول مطلق استاد حسین احمدی ۴۰
مبحث حال استاد حسین احمدی ۴۰
مبحث تمیز استاد حسین احمدی ۴۰
مبحث منادا استاد حسین احمدی ۴۰
مبحث مستثنی استاد حسین احمدی ۴۰
عربی ۱ داوطلب ۶۰
عربی ۲ داوطلب ۱۰۰
عربی سوم ساداتی ۱۲۰

فیزیک کنکور

فیزیک کنکور

فیزیک کنکور

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان میباشد
فیزیک اول vvip دکتر امیر مسعودی ۱۰۰
روش های تست زنی بردار و اندازه گیری دکتر امیر مسعودی ۴۵
روش های تست زنی کار و انرژی دکتر امیر مسعودی ۴۵
گرما و قانون گاز ها دکتر امیر مسعودی ۶۰
فشار و چگالی دکتر امیر مسعودی ۹۰
الکتریسیته ساکن دکتر امیر مسعودی ۵۰
خازن و مدار های الکتریکی دکتر امیر مسعودی ۶۰
مغناطیس و القای الکترو مغناطیس دکتر امیر مسعودی ۱۶۰
روش تست زنی الکتریسته ساکن دکتر امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی مغناطیس و القای الکترو مغناطیس دکتر امیر مسعودی ۹۰
روش تست زنی خازن دکتر امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی مدار دکتر امیر مسعودی ۶۰
روش های تست زنی پیش مکانیک (شامل مباحث کار و انرژی و بردار ها و جمع بندی حرکت ، دینامیک ، موج و نوسان) دکتر امیر مسعودی ۲۰۰
روش های تست زنی حرکت شناسی دکتر امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی حرکت دایره ای vvip دکتر امیر مسعودی ۶۰
حرکت شناسی vvip دکتر امیر مسعودی ۱۸۰
دینامیک vvip دکتر امیر مسعودی ۱۰۵
حرکت نوسانی دکتر امیر مسعودی ۱۵۰
امواج مکانیکی دکتر امیر مسعودی ۹۰
صوت و امواج مغناطیس دکتر امیر مسعودی ۶۰
فیزیک اتمی و هسته ای دکتر امیر مسعودی ۷۵
دایره المعارف فیزیک( حل سوالات داخل و خارج از کشور سال ۹۳ به همراه تدریس) دکتر امیر مسعودی ۹۰
دایره المعارف فیزیک( حل سوالات داخل و خارج از کشور سال ۹۴ به همراه تدریس) دکتر امیر مسعودی ۱۰۰
جمع بندی کامل فیزیک آسان است دکتر امیر مسعودی ۲۰۰
روش های تست زنی فیزیک از پایه تا کنکور (حل تست های سه سال اخیر فیزیک کنکور) دکتر امیر مسعودی هدیه با تماس با شماره ۰۹۱۲۱۰۰۹۷۹۴
فیزیک سال سوم (ویژه امتحانات نهایی) کازرانیان ۱۲۰

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور

ریاضی کنکور

نام محصول نام استاد قیمت ها به هزار تومان
دنباله و استلزام دکتر امیر مسعودی ۸۰
حد جامع مسعودی دکتر امیر مسعودی ۱۰۵
مجانب و نگاهی به رسم نمودار دکتر امیر مسعودی ۳۰
آنالیز ترکیبی دکتر امیر مسعودی ۴۵
احتمال دکتر امیر مسعودی ۴۵
پیوستگی دکتر امیر مسعودی ۲۰
نظریه معادلات و سهمی دکتر امیر مسعودی ۹۵
نامعادلات جبری، قدر مطلق و ترکیبی دکتر امیر مسعودی

۴۰

مشتق ۱ vvip دکتر امیر مسعودی ۱۴۰
مشتق ۲ vvip دکتر امیر مسعودی ۵۰
مشتق ۳ vvip دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
انتگرال،سری،رسم نمودار و روابط مثلثاتی دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
تصاعد حسابی دکتر امیر مسعودی ۳۰
تصاعد هندسی دکتر امیر مسعودی ۳۰
 توابع نمایی و لگاریتم دکتر امیر مسعودی ۳۰
تابع جامع دکتر امیر مسعودی ۱۰۰
مثلثات دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
ماتریس دکتر امیر مسعودی ۵۰
قدر مطلق و جزء صحیح دکتر امیر مسعودی ۴۵
هندسه مختصاتی دکتر امیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی تصاعد حسابی دکتر امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی تصاعد هندسی دکتر امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی آمار دکتر امیر مسعودی ۴۵
جمع بندی بسته ۱ (معادلات، نامعادلات،تابع،قدر مطلق و جز صحیح،مثلثات و بخش پذیری) دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
جمع بندی بسته ۲ (حد ،مجانب ،پیوستگی و دنباله) دکتر امیر مسعودی ۱۲۰
جمع بندی بسته  3 (مشتق ، کاربرد مشتق و انتگرال) دکتر امیر مسعودی ۱۶۵
جمع بندی بسته ۴ (آمار ،آنالیز ،احتمال ،تصاعد حسابی و هندسی و لگاریم) دکتر امیر مسعودی ۱۱۰
جمع بندی بسته ۵ (هندسه ۱، هندسه مختصاتی ،مقاطع مخروطی ،ماتریس و دستگاه معادلات) دکتر امیر مسعودی ۹۰
جمع بندی کامل دکتر امیر مسعودی ۷۴۰
دایره المعارف ریاضی ۹۴ دکتر امیر مسعودی ۴۵
دیفرانسیل ریاضیات پایه تجربی ۹۴ دکتر امیر مسعودی ۶۰
جمع بندی دو روزه بسته ۱ دکتر امیر مسعودی ۱۰۵
جمع بندی دو روزه بسته ۲ دکتر امیر مسعودی ۱۰۵
جمع بندی دو روزه کامل دکتر امیر مسعودی ۱۵۰

روش های تست زنی ریاضی

( حل تست های سه سال اخیر ریاضی کنکور )

دکتر امیر مسعودی

هدیه جهت دریافت تماس با ۰۹۱۲۱۰۰۹۷۹۴

 

نظریه اعداد دکتر محمود اکبری ۵۰
گراف دکتر محمود اکبری ۴۰
حسابان دکتر محمود اکبری ۸۰
ترکیبیات دکتر محمود اکبری ۴۰
مثلثات ویژه رشته ریاضی دکتر محمود اکبری ۱۰۰
تابع جامع دکتر محمود اکبری ۶۰
احتمال دکتر محمود اکبری ۳۰
لگاریتم دکتر محمود اکبری ۳۰
ماتریس دکتر محمود اکبری ۳۰
بردار ویژه رشته ریاضی دکتر محمود اکبری ۴۰
آمار و مدل سازی دکتر محمود اکبری ۶۰
حسابان عبدوس ۱۰۰
دیفرانسیل ۲ عبدوس ۱۱۰
ریاضیات سوم تجربی عبدوس ۷۰
ریاضی پایه نهم فصل ۲،۴،۷،۸ گرشاسبی ۲۲۵
ریاضی پایه نهم فصل ۱،۳،۵،۶ گرشاسبی ۲۲۵
ریاضی اول گرشاسبی ۶۰
هندسه ۱ گرشاسبی ۷۵
هندسه ۱ فوق حرفه ای دارا حبیبی ۹۰
هندسه ۲ فوق حرفه ای دارا حبیبی ۸۰
روش تست هندسه ۱ دارا حبیبی ۵۰
روش تست هندسه ۲ دارا حبیبی ۵۰
هندسه تحلیلی (بردارها ) دارا حبیبی ۶۰
هندسه تحلیلی (خط و صفحه) دارا حبیبی ۹۰
ریاضیات گسسته (گراف) دارا حبیبی ۷۵
جبر و احتمال دارا حبیبی ۹۰

آلفای ذهنی

آلفای ذهنی

آلفای ذهنی

نام مبحث قیمت ها به هزار تومان
آلفای صوتی ۱۰
آلفای تصویری ۱۰
تجسم خلاق ۱ و ۲ ۱۰
راز ۲ بهمراه مهارت کاربردی زندگی ۳۰
جزوه روش مطالعه ۱۰
جزوه تند خوانی ۱۰
جزوه برتامه ریزی ۱۰
برنامه ریزی زارعیان ۳۰
موفقیت در برنامه ریزی در ۳ cd استاد حسین احمدی ۵۰
کتاب برنامه ریزی ۲۰
درس خواندن آسان است ۱۰

با گیلنا، کنکور آسان است

انتشارات گیلنا (کنکور آسان است)

موسسه آموزشی کنکور آسان است در سال 1373 توسط استاد حسین احمدی برای کمک و ارتقا سطح علمی کنکور و همچنین موفقیت دانش آموزان که کنکور را در پیش روی دارند، افتتاح شد. استاد حسین احمدی با مدیریت موفق خود و گردآوردن استادانی جوان و در عین حال با تجربه باعث پیشرفت این موسسه و موفقیت های چشمگیری از جمله به دست آوردن رتبه های برتر کنکور شد

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات گیلنا (کنکور آسان است)می باشد.
طراحی و پیاده سازیدیجیتال وب

فرم مشاوره رایگان

فرم مشاوره رایگان خرید محصولات انتشارات گیلنا

Invalid Input

جدید ترین فروشگاه انتشارات گیلنا با بالا ترین تخفیف ها

تخفیف 20 + 5 درصدی فقط در گیلنا مارکت

Gilnamarket.com

Search