سایت مرجع کنکور | وبسایت رسمی موسسه آموزشی کنکور آسان است | مقالات کنکور | منابع کنکور

با گیلنا، کنکور آسان است

انتشارات گیلنا (کنکور آسان است)

اولین مبتکر ساخت لوح فشرده آموزش کنکور و شیوه نوین تست زنی در کشور از سال 1373

مشاوره رایگان و تخصصی با استاد حسین احمدی

کاردانی فنی برق

هدف از اين دوره تربيت تكنسين در زمينه نصب ، بهره برداري ، نظارت ، نگهداري ، عيب يابي و تعميرات در شكبه هاي توزيع و همچنين پستهاي توزيع فشار قوي (به انضمام تجهيزات مربوطه ) مي باشد. باتوجه به اينكه صنعت آب و برق كشور ، سرمايه گذاريهاي بسيار عظيمي ، چه از نظر تاسيسات و تجهيزات و چه از نظر نيروي انساني متخصص و كارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و ديگر صنايع و نيز تاثير در امور جاري اجتماعي ، اقتصادي مملكت طلب مي كند و از آنجايي كه اين صنعت پيشرفته و پيچيده با استفاده از تكنولوژي مدرن در رسته هاي مختلف داراي تجهيزات بسيار متنوع و افراد متخصص در زمينه هاي مختلف ، طراحي . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداري و تعمير و نگهداري مي باشد، لذا ضروري است تا حركت و فعاليت نويني را درجهت نيل به خودكفايي استقلال كشور در اين زمينه آغاز و ادامه داد.

يكي از وجوه مهم و شاخص اين حركت ، تامين تربيت نيروي انساني كارآمد و كار آشنا مي باشد كه با طي آموزشهاي خاص و مورد لزوم در رشته هاي مختلف بتوانند در بدو ورود به اين صنعت وظايف محوله راحتي الامكان بدون نقص و يا بروز زيانهاي آشكار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نيل به اين مقصود كميته تخصص برق گروه علمي - كاربردي تشكيل گرديده و براي تربيت نيروي انساني ماهر مورد نياز صنعت آب و برق اقدام به برنامه ريزي جهت تشكيل دوره هاي بلند مدت و كوتاه مدت نموده است كه برگزاري دوره هاي بلندمدت كاربردي (كارداني و كارشناسي )از اين نوع مي باشد.

هدف اين رشته تربيت تكنسين متخصص جهت بهره برداري صحيح از پستهاي فشار قوي و فشار ضعيف و نظارت ،نگهداري ، تعميرات و محاسبه شبكه هاي توزيع كه به مقدار بسيار زيادي در سطح كشور موجودند مي باشد.

اين دوره داراي دو گرايش پست و توزيع مي باشد كه در دروس عمومي ، پايه ، اصلي و تعدادي از دروس تخصصي ، دروسشان يكسان بوده ولي با توجه به سه معيار:

الف)اعلام نياز شركتها (محل خدمت آتي دانشجو)

ب)علاقه دانشجو

ج)استعداد و توانايي دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل

در يكي از گرايشها ادامه تحصيل خواهند داد.

طول دوره و شكل نظام :

طول متوسط دوره كارداني برق- قدرت 2 سال است و دروس نظري و عملي آن بصورت واحدي در حداقل 4 ترم ارائه مي گردد و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه مصوب آموزشهاي كارداني در بخش صنعت از نوع آموزشهاي علمي - كاربردي مي باشد.

طول هر ترم 17 هفته آموزش كامل است و زمان تدريس هر واحد نظر ي17 ساعت ازمايشگاهي 51 ساعت و كارگاهي و بازديد 68 ساعت در طول يك ترم است.

قابليتها و تواناييهاي اكتسابي از دوره :

گرايش توزيع

الف) نوسازي

• آشنايي با نقشه برداري و تسلط به نقشه خواني

• آشنايي كامل به تجهيزات خطوط (انواع كابلها . سيمهاي هوايي ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سركابل و … )

• تسلط كامل به استاندارد هاي توزيع

• شناخت كامل نسبت به تابلوها و كليد ها و نصب آنها

• تسلط كامل به سيستم زمين و نحوه زمين كردن تاسيسات

• تسلط به نصب مفصل و سركابل

ب) بهره برداري و نگهداري (سرويس و تعميرات ) خطو ط و پستها :

• عيب يابي

• كاربرروي خطوط گرم

• جمع آوري آمار و اطلاعات و نحوه بكارگيري آنها

• سرويس و تعميرات شبكه و تجهيزات مربوطه به آن

• آشنايي با مانور كردن شبكه

گرايش پست

الف) بهره برداري

• آشنايي باساختمان و طرز كار تجهيزات مورد استفاده در پستها

• آشنايي با شرايط مناسب عملكرد هر يك از تجهيزات و پارامترهاي قابل كنترل جهت بهره برداري صحيح

• انجام مانورهاي لازم درخواستي توسط مراكز كنترل

• قدرت تصميم گيري در مورد مانورهاي ضروري بروزحادثه ، شناخت كامل طرحهاي تك خطي و ميميك پست.

ب)نوسازي و نصب

• تسلط كامل به خواندن نقشه هاي اجرايي و توان استفاده از دستورالعملهاي نصب

• آشنايي با روش بارگيري . حمل و تخليه تجهيزات

• نصب ترانس قدرت، ترانس زمين و راكتورها

• نصب كليدهاي فشار قوي و سكسيونرها

• نصب تابلوهاي فشار قوي ، كنترل و حفاظت و اندازه گير ي، تابلوهاي تغذيه داخلي ، باطريخانه و انجام كليه كابل كشيها و سيم بنديها

ج) تعميرات

• آشنايي كامل با ساختمان و كاركرد ترانسفورمرهاي قدرت ، تپ چنجرها ، راكتورها و مقاومت هاي محدود كننده

• آشنايي كامل با نحوه و چگونگي تعمير و تعويض اجزا ترانسفورمر قدرت

• آشنايي با نحوه نمونه برداري ، تست، تصفيه و تزريق روغن

• آشنايي كامل با قطعات و ساختمان و عملكرد كليدهاي فشار قوي

• آشنايي با نحوه تعمير كليدهاي فشار قوي

• آشنايي كامل با ساختمان ساير تجهيزات مورد استفاده در پست و عيب يابي و تعمير و تعويض قطعات و تجهيزات

فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود.

الف- گرایش توزیع:

انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.

تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.

استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.

آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع مابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و ...)

نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن

آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل

آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه و سرپرستی

طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی

ب- گرایش پست:

آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها

آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح

قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کامل طرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های

اجرایی و توان استفاده از دستورالعمل های نصب

نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی

کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها

آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت

آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.

آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط

بازدید 793 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 شهریور 1396 16:54

با گیلنا، کنکور آسان است

انتشارات گیلنا (کنکور آسان است)

موسسه آموزشی کنکور آسان است در سال 1373 توسط استاد حسین احمدی برای کمک و ارتقا سطح علمی کنکور و همچنین موفقیت دانش آموزان که کنکور را در پیش روی دارند، افتتاح شد. استاد حسین احمدی با مدیریت موفق خود و گردآوردن استادانی جوان و در عین حال با تجربه باعث پیشرفت این موسسه و موفقیت های چشمگیری از جمله به دست آوردن رتبه های برتر کنکور شد

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات گیلنا (کنکور آسان است)می باشد.
طراحی و پیاده سازیدیجیتال وب

فرم مشاوره رایگان

فرم مشاوره رایگان خرید محصولات انتشارات گیلنا

Invalid Input

جدید ترین فروشگاه انتشارات گیلنا با بالا ترین تخفیف ها

تخفیف 20 + 5 درصدی فقط در گیلنا مارکت

فروشگاه اینترنتی گیلنا مارکت

Search